Overlijden melden

Wat te doen bij overlijden?

U hoeft niet direct te handelen als iemand is overleden. Neem de tijd om stil te staan bij wat er is gebeurd. Na het overlijden moeten er verschillende zaken geregeld worden.

Informeer de arts
Volgens de wet moet een arts officieel de dood vaststellen. Bel overdag uw huisarts, buiten kantoortijden of in het weekend met de huisartsenpost. De arts komt langs en stelt vervolgens de dood vast en vult de overlijdenspapieren in.

Naasten inlichten en uitvaartverzorger
Daarna kunt u met ons contact opnemen. Corina of Harriët komt op een afgesproken tijdstip bij u langs. Samen bespreken we in alle rust wat er in de komende dagen gaat gebeuren en wat er geregeld dient te worden. Alle beslissingen liggen bij u. Wij zijn als het ware uw gids in deze hectische tijd.

Alvast uitzoeken
Nadat u ons hebt gebeld kunt u alvast proberen na te gaan of de overledene wensen heeft vastgelegd.
Heeft hij of zij een voorgesprek met een uitvaartbegeleider gehad of een wensenformulier ingevuld? Is er een codicil of wilsbeschikking? Ook kunt u alvast uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering heeft en wat het polisnummer is. Al deze informatie helpt bij het regelen van een afscheid zoals de overledene dat wilde.

Liefde leeft altijd voort waar het leven eindig is