Onze kosten

De kosten

Het overlijden van een dierbare komt vaak onverwacht. De mensen die achterblijven willen graag de laatste wens van de overledene vervullen. In een periode van verdriet vergt dit veel van hen die achterblijven.

Vooraf krijgt u een kostenbegroting van ons. Hierin zijn meegenomen de kosten van locaties, leveranciers en andere bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld die van de kist en de laatste verzorging. Wij zorgen voor een transparante offerte zo dat u naderhand niet voor verrassingen komt te staan.

Verzekeringen

Waar u ook verzekerd bent, u heeft altijd de keuzevrijheid voor een uitvaartleider. Dit kan echter financiële consequenties hebben. Laat u daarom ook goed voorlichten.

Maar waar u ook verzekerd bent, Troostrijck Uitvaarzorg kan de uitvaart voor u verzorgen en u en uw naasten ontzorgen in een verdrietige periode.

Wensen vastleggen

Een wilsbeschikking kunt u op voorhand vastleggen. Hierin komen al uw wensen en misschien zelfs uw levensverhaal te staan. Deze wilsbeschikking kan een mooie leidraad zijn voor nabestaanden. Dit geeft rust voor de mensen die achterblijven. Uw wilsbeschikking is een momentopname en daarom is het mogelijk op ieder willekeurig moment uw wilsbeschikking aan te passen. Wij helpen u hier graag kosteloos bij.

Omdat er zo veel mogelijk is, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Ook daarbij kunnen wij u helpen.

Het zijn de kleine dingen die ik achterlaat voor mijn beminden. Grote dingen zijn voor iedereen.